Економічний потенціал

Важливою складовою економіки області є потенціал її надр. На території області обліковується 340 родовищ, 25 видів різноманітних корисних копалин, з яких 161 родовище розробляється.
Сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (газ, нафта, конденсат, торф) – 34,6%, 47,8% – сировина для виробництва будівельних матеріалів, 12,3% – підземні води, 4,4% – гірничо-хімічні корисні копалини (сіль кам'яна, сіль калійна, сіль магнієва, карбонатна сировина для вапнування кислих ґрунтів, карбонатна сировина для цукрової промисловості).
Енергетичний потенціал області


Потенціал відновлювальних джерел енергії – 946 тис. тонн нафтового еквіваленту:
 • 162 тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал вітрової енергії

Середньорічна швидкість вітру – 5,5 м/с
 • 140 тис. тонн нафтового еквіваленту – гідротехнічний потенціал малих рік

Ресурси басейнів:
 • Дністра – 1035,9 МВт*год. в рік
 • Прута – 2607 МВт*год в рік
 • 203 тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал теплової енергії стічних вод
 • 350 тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал біомаси
 • Тваринництво – 300 тис. тонн
 • Рослинництво – 200 тис. тонн
 • Відходи лісозаготівлі – 150 тис. м3 в рік
 • Відходи деревообробних виробництв (тирса) – 50 тис. м3 в рік
 • 91 тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал сонячної енергії.

Економіка області є збалансованою. Яскравим свідченням цього є структура валової доданої вартості:

 • сільське і лісове господарство – 12,2%;
 • добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 9,0%;
 • переробна промисловість – 11,2%;
 • постачання електроенергії, газу та пари – 9,6%;
 • торгівля – 13,7%;
 • будівництво – 6,3%;
 • транспорт – 5,5%;
 • операції з нерухомим майном – 6,4%;
 • державне управління й оборона, соціальне страхування – 7,0%;
 • освіта – 6,8%;
 • охорона здоров’я – 4,4%;
 • фінансова та страхова діяльність – 2,2%;
 • інші види економічної діяльності – 5,7%.

У 2014 р. в області нараховувалось 7945 підприємств (6 великих, 287 середніх, 7652 малих) та 52640 фізичних осіб-підприємців.
Промисловість області представлена такими видами діяльності як енергетична, добувна, хімічна та деревообробна промисловість, машинобудування, виробництво харчових продуктів, виробництво будівельних матеріалів та іншими.

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (на травень 2016 року):

Iз виробництва таких видів промислової продукції як електроенергія, нафта, газ нафтовий, пальта і шуби з натурального хутра, килими та килимові вироби, шкіра оброблена, цемент, азбестоцементні труби та шифер, барвники синтетичні, плити деревостружкові, пластмаси, лінолеум та покриття підлоги, область традиційно займає значну частку у загальнодержавному обсязі.

Сільське господарство – одна з найбільш важливих складових галузей економіки регіону.
Сільськогосподарською діяльністю в області займається майже 1,5 тис. суб’єктів господарської діяльності, у тому числі 767 сільськогосподарських підприємств, з яких 551 – фермерське господарство.
В аграрному секторі Прикарпаття вироблено сільськогосподарської продукції на суму 6 млрд. грн., у т.ч. рослинництва – 2,9 млрд. грн., тваринництва – 3,1 млрд. гривень. Із розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь виробництво валової продукції у 2014 році склало 1,177 млн. грн. Цей показник є найвищим серед регіонів України.

У формуванні економічного потенціалу області вагоме місце займає будівельна галузь.
За обсягами прийнятого в експлуатацію житла на 1 особу Івано-Франківщина постійно займає чільні місця серед областей України.
Для забезпечення процесу будівництва виробами, матеріалами і конструкціями в області функціонують потужності з виробництва цегли керамічної (220 млн. умовних штук), бетонних і залізобетонних конструкцій (233 тис. куб. м.), столярних виробів із деревини (понад 14 тис. кв. м. ) та полімерних матеріалів (43 тис шт.), нерудних будівельних матеріалів (більше 1,1 млн. куб. м.), цементу (2 млн. тонн), плитки керамічної та облицювальної (понад 3 млн. кв. м.), паркету дерев’яного (365 тис. кв. м.), лінолеуму (5 млн. кв. м.), вапна гашеного (43 тис. тонн), гіпсу (30 тис. тонн), сухих будівельних сумішей (4 тис. тонн), бетонних розчинів (456 тис. тонн), шпалер (12 тис. тонн), шиферу (112 млн. умовних плиток).

Інвестиційна карта