Освітні ресурси

При невисокій заробітній платі, робоча сила в області є традиційно освіченою.
Відповідно до даних Рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, область посідала 4 місце за якістю початкової освіти, 6 – за наявністю наукових та інженерних кадрів, 9 – за співвідношенням оплати праці до продуктивності праці.

В області функціонує 17 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, де навчається понад 40 тисяч студентів. Вони здобувають професії для роботи у таких сферах як право, бізнес, інженерія, медицина, педагогіка, мистецтво, транспорт, сільське господарство, туризм і надання послуг, будівництво та архітектура, геодезія і землевпорядкування та інші. Найбільші з таких вищих навчальних закладів – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський державний медичний університет. У цих закладах навчаються студенти з багатьох країн світу.

У 2015 році до вищих навчальних закладів області вступили 9 тис. студентів, а закінчили їх – 10 тис. осіб.
Мережа професійно-технічної освіти включає 21 професійно-технічний навчальний заклад, в яких навчається 11 тис. учнів за 111 робітничими професіями для роботи у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, сфері послуг. У 2015 році до закладів вступило 5,4 тис. учнів, підготовлено 5,6 тис. кваліфікованих робітників.

Інвестиційна карта