Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля товарами

У 2015 році обсяги експорту та імпорту товарів області склали відповідно 373,0 млн. дол. США і 296,2 млн. дол. США.
Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області позитивне та склало 76,8млн. дол. США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,26.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 99 країн світу.
До країн Європи було експортовано 59,2% усіх товарів, СНД – 19,8%, Азії – 19,9%, Африки – 0,9 %, Америки – 0,3%

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (на травень 2016 року):

Провідні країни-партнери Івано-Франківської області за обсягами імпорту товарів від них (за підсумками 2015 року)

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги товарів наступних груп: полімерні матеріали, пластмаси та виробів з них (24,1% до загального обсягу імпорту області); електричні машини (12,6%); органічні хімічні сполуки (9,7%); котли, машини (7,9%); папір і картон (5,9%); чорні метали (5,2%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (3,9 %).

Зовнішня торгівля послугами

У 2015 році обсяги експорту й імпорту послуг області зменшилися відповідно на 30,7% і 42,1% у порівнянні з січнем-груднем 2014 року та склали відповідно 45,4 та 13,2 млн. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами області позитивне та становило 32,2млн. дол. США.
У географічній структурі експорту й імпорту послуг області переважали країни Європи, питома вага яких у загальному обсязі становила відповідно 61,2% і 84,8%.

Інвестиційна карта