Інноваційна діяльність

Протягом останніх років область входить у десятку лідерів серед регіонів України за часткою інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових та за питомою вагою реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції.

Серед промислових підприємств області у 2015 році 22,8% займалися інноваційною діяльністю. Ними було впроваджено: 20 нових технологічних процесів, освоєно 130 найменувань інноваційних видів продукції.
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової склала 3,8%.
Загальна сума витрат на впровадження інновацій становила майже 96 млн. грн.
За якістю науково-дослідних закладів область зайняла 8 місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України (2013р.).

Інвестиційна карта