Ринок праці

Населення – 1,38 млн. осіб: міське – 0,6 млн., сільське – 0,78 млн..
Всього в області є 804 населені пункти, з яких: 15 міст (найбільше жителів проживає в Івано-Франківську – 251,8 тис., Калуші – 67,6 тис., Коломиї – 61,2 тис.), 24 селища, 765 сіл.

238 населеним пунктам області надано статус гірських, у них проживає майже третина населення області.

На 1 тис. жінок припадає 896 осіб чоловічої статі.

Вікова структура населення: до 14 років – 17,6%, 15-64 роки – 67,4%, понад 64 роки – 15,1%.

Із загальної кількості економічно активного населення у 2015 році (609 тис. осіб): 558 тис. були зайнятими, 51 тис. – безробітними.

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці склав 8,4%.

Серед зайнятого населення у 2015 році: 155 тис. осіб працювали у сільському і лісовому господарстві, 100 тис. – у торгівлі, 69 тис. – у промисловості, 25 тис. – у будівництві, 24 тис. – у транспортній сфері.

На травень 2016 року законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата в Україні еквівалентна 60 дол. США за місяць, а середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в області – 166 дол. США, що сприяє конкурентоздатності робочої сили порівняно з іншими країнами і регіонами України.

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами промисловості (на травень 2016 року):

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (на травень 2016 року):

Інвестиційна карта